Bedrijfsfotografie

Beelden van het verhaal van jullie bedrijf of evenement voor website, publicaties of social media. Hiervoor kun je stock beelden gebruiken, maar deze sluiten vaak niet voldoende aan bij wat je wil vertellen. Iedere ondernemer is uniek. Met mijn beelden ondersteun ik datgene wat jullie in woorden willen omschrijven. Beelden van momenten, emoties en interacties, die uniek zijn voor jullie bedrijf. Beelden met een verhaal welke nauw aansluiten bij wat je wil uitdragen naar de buitenwereld.

“Wij hebben het werken met Nynke als erg plezierig ervaren. Bij het jongerenwerk is één van de belangrijkste zaken de interactie tussen jongere en jongerenwerker. Het is bijzonder hoe Nynke dit contact heeft vast weten te leggen, zonder dat het te zwaar is geworden. Juist het plezier in het werk straalt er van af. En daardoor wordt in beelden heel goed weergegeven wat we in woorden proberen te omschrijven. De beelden zijn voor ons dus een enorme aanwinst.”

Om dit goed te kunnen doen, heb ik van te voren een uitgebreid gesprek, waarbij we stilstaan bij jullie bedrijf. We bespreken onder andere de kernwaarden, de sterke punten en wat je graag in beeld wil laten zien. Eveneens bekijken we samen hoe ik jullie bedrijf in beeld zou kunnen brengen. Aan de hand van een eerste gesprek breng ik een offerte uit en komen we tot verdere afspraken.